The background image included is for example purposes only. It is not free-for-use or royalty-free; please be sure to replace it with an image that you hold the rights to.
PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
I OCHRONY ŚRODOWISKA 

PROJEKTY KONEPCYJNE, PODSTAWOWE, WYKONAWCZE I WARSZTATOWE
projektowanie.ai3d
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
Instalacje oczyszczania powietrza i spalin
Instalacje do przetwarzania odpadów
w tym odpylanie, absopcja i adsorpcja zanieczyszczeń, dopalanie termiczne i katalityczne
w tym instalacje do mechanicznego, chemicznego i termicznego przekształcania odpadów
Projektujemy instalacje do oczyszczania spalin i powietrza z różnych procesów przemysłowych.  Posiadamy doświadczenie w projektowaniu dedykowanych instalacji do odpylania, adsopcji, absorpcji zanieczyszczeń. Projektujemy instalacje do termicznego i katalitycznego dopalania zanieczyszczań. 
Projektowane instalacje mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu od energetyki poprzez przemysł ciężki i chemiczny do przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.

Wykonujemy projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze instalacji do przetwarzania odpadów na podstawie dostarczonych lub samodzielnie wykonanych w ramach prac koncepcyjnych zalożeń technologicznych.  
Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów (Waste to Energy). Posiadamy doświadczenie w projektowaniu urządzeń wchdzących w skład instalacji do pirolizy gumy.  Projektujemy instalacje mechanicznego przetwarzania odpadów w tym baterii alkaicznych i litowo-jonowych

Instalacje do wytwarzania energii
Inne instalacje
przemysłowe
w tym  bloki energetyczne do wytwarzania ciepłej wody lub pary technologicznej
w tym linie technologiczne i pomocnicze, systemy transportu, kanały spalin i wentylacyjne
Wykonujemy projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze instalacji do wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania energii cieplnej w postaci ciepłej wody, pary technologicznej lub oleju termalnego. Spektrum możliwych do zastosowania paliw obejmuje gaz ziemny i płynny, biomasę leśną, rolną i odpadową, paliwa płynne, syngaz, a także gazy i oleje popirolityczne.
Projektujemy i dostarczamy odciągi miejscowe, czerpnie, kanały spalinowe i wentylacyjne wraz z systemami żaluzji, przepustnic i kierownic, systemy magazynowania i dozowania materiałów sypkich zintegrowanych z transportem pneumatycznym.
Wykonujemy projekty koncepcyjne, podstawowe i wykonawcze linii technologicznych, produkcyjnych i instalacji pomocniczych.
The background image included is for example purposes only. It is not free-for-use or royalty-free; please be sure to replace it with an image that you hold the rights to.
OCZYSZCZANIE SPALIN I POWIETRZA
Filtry * Odpylacze * Absorbery * Adsorbery * Reaktory termiczne * Reaktory katalityczne
* Systemy odazotowania SNCR
PRZETWARZANIE ODPADÓW
Reaktory * Piece *  Autoklawy * Rekuperatory  * Przenośniki
PRODUKCJA I ODZYSK ENERGII
Kotły * Wymienniki * Rekuperatory  *  Odzysk energii kondensacji spalin
INNE URZADZENIA
Czerpnie * Kanały * Okapy * Przepustnice * Żaluzje 

OFERTA
        Naszym klientom oferujemy w zakresie:
• oczyszczania powietrza i spalin, 
• przetwarzania odpadów, 
• wytwarzania energii, 
• oraz innych technologii przemysłowych.
• doradztwo techniczne, 
• koncepcje instalacji, 
• koncepcje technologii, 
• projekty podstawowe, wykonawcze instalacji, 
• projekty podstawowe, warsztatowe urządzeń, 
• ocena skuteczności, jakości pracy instalacji, urządzeń, 
• optymalizacja parametrów pracy instalacji, urządzeń, 
• uruchomienia instalacji, urządzeń 
• wizualizacje instalacji, urządzeń,

Ponadto wykonujemy:
• inwentaryzacje istniejących instalacji, urządzeń, 
• prezentacje multimedialne w tym montaż filmów, 
• oprogramowania dla sterowników przemysłowych PLC, 
• druk 3D, 
• inżynieria odwrotna.

KONCEPCJE TECHNOLOGII
dla: zakładu, linii technologicznej, które stanowią podstawę dla wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia lub oceny oddziaływania na środowisko
Koncepcja w zależnosci od wymagań lub potrzeb klienta zawiera:
W części opisowej:
• koncepcje magazynowania surowców, paliw,
• analiza sposobu przygotowania surowców przed procesem obróbki,
• bilans masowy i cieplny w tym określenie ilości produkowanej i konsumowanej energii, wielkości emisji do powietrza i zużycia mediów, sorbentów, surowców etc,
• zestawienie podstawowych aparatów i urządzeń,
• zapotrzebowania na media,
• opis procesu technologicznego,
• odbiór i magazynowanie produktów,
• zagospodarowanie pozostałości poreakcyjnych,
• zatrudnienie, 
W części rysunkowej:
• Plan zagospodarowania,
• Wytyczne dla doboru gabarytów hal,
• Lyout instalacji – trzy rzuty,
• Widok 3D instalacji (np. izometryczny) – z trzech stron

The background image included is for example purposes only. It is not free-for-use or royalty-free; please be sure to replace it with an image that you hold the rights to.
POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWIE: 
INSTALACJI DO OCZYSZCZANIA SPALIN I POWIETRZA Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW (WtE)
INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPAÓW
LINII TECHNOLOGICZNYCH I PRODUKCYJNYCH
INSTALACJI DO ODZYSKU I ZAGOSPODAROWANIA ENERGII (Energia kondensacji spalin)